background
Layer 19
Layer 21
Layer 20
Layer 13 copy 3
Layer 13 copy 2
Layer 13
Layer 17
Layer 15
Layer 18
Layer 12
Layer 11
Shape 9
basaribilgibeceri
Vector Smart Object
Vector Smart Object
Shape 11

Bu program California Üniversitesi, Berkeley’de Eğitimde Buluşlar Merkezinde, Erken Çocukluk Eğitim Direktörü Baratta Lorton tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Bu programda temel olan oyun ile matematik uygulamasıdır. Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmalarını, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir. Bu kalıcı ve anlamlı öğrenme günlük yaşamda farkında olmadan kullanılan matematik kavramlarının pekiştirilerek uygulanmasıyla sağlanır.

Bu eğitim programı aracılığıyla çocuklarımız matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışır, temel kavramları anlar, dört işlem becerileri artar ve matematik dersini sever. Keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama ve sınıflandırma, sayma, karşılaştırma yapma, grafik oluşturma, sayıları algılama, tahminde bulunma gibi öğretileri aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Matematik dersinin çocuklarımız tarafından küçük yaşta sevilmesi eğitimin sürekliliği ve devamlılığı açısından büyük öneme sahiptir.

MATH THEIR WAY
Shape 8
Shape 8 copy
Shape 7
Layer 13 copy
Shape 7 copy