background
Layer 19
Layer 21
Layer 20
Layer 13 copy 3
Layer 13 copy 2
Layer 13
Layer 17
Layer 15
Layer 18
Layer 12
Layer 11
Shape 9
basaribilgibeceri
Vector Smart Object
Vector Smart Object
Shape 11

Montessori’ye göre çocukluk, yetişkinliğe gidişte geçici bir yol olmayıp, insanlığın başka bir kutbudur. Montessori eğitim yaklaşımında okul öncesi çocuğuna dört ana alan tanıtılır. Bu alanlar; duyguları tanıma, net ve açık iletişimin sağlanması, sorumluluk, kişiler arası olabilecek sorunları çözebilme yeteneğidir. Bu sayede çocukların hem kendilerini tanımaları, hem de çevreyi tanıyarak uyum sağlamayı öğrenmeleri gerçekleşmiş olur.

Bu yaklaşımda çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için fırsatlar tanınır. Duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için çocuklara özgür bir ortam sağlanır. Bu keşifler sırasında da Montessori eğitim materyalleri kullanılır. Çocuk için oluşan engeller en aza indirgenir ve çocuğun enerjisini kullanabileceği gerekli ortam sağlanır. Bu özgür ortam içerisinde çocuklar yalnız başlarına, akranları ve yetişkinlerle birlikte yaşadığı deneyimler sayesinde anlama, öğrenme ve bilmenin zevkini tadar. Çocuklar bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanırlar. Eğitim düşüncesinde hayal oyunlarına değil gerçekliğe önem veren Montessori için, çocuğun doğa ile doğadaki gerçek nesnelerle teması da son derece önemlidir.

Montessori sınıflarında saygı atmosferi vardır ve çocuklar çalışacakları projeleri, süresini ve kiminle çalışacaklarını kendileri seçerler. Her şey çocuğa hazır olarak sunulmaz. Kendi kendilerine araştırıp öğrenmeleri sağlanır. Ayrıca çocukların doğanın düzenini, uyumunu ve güzelliğini anlamaları ve bundan mutluluk duymaları için teşvik edilir. Montessori’de öğretmen, aile ve toplum çalışmalarına çok zaman ayırır. Montessori çocuğu soyutlanmış bir birey olarak değil, ailenin bir üyesi olarak görmektedir.

MONTESSORİ
Shape 8
Shape 8 copy
Shape 7
Layer 13 copy
Shape 7 copy