background
Layer 19
Layer 21
Layer 20
Layer 13 copy 3
Layer 13 copy 2
Layer 13
Layer 17
Layer 15
Layer 18
Layer 12
Layer 11
Shape 9
basaribilgibeceri
Vector Smart Object
Vector Smart Object
Shape 11

Reggio Emilia eğitim projesi İtalya’nın kuzey doğusunda bulunan Reggio Emilia’da başlatılmıştır. Bu yaklaşıma göre kalıplaşmış eski ve katı kurallar güncelliğini yitirmiş okulların asıl amacının çocuklara kavramları öğretmek ve toplumsallaşmalarını kolaylaştırmak olduğu vurgulanmıştır. Bu yaklaşım bütün çocukların öğrenmelerinde, sosyal etkileşimlerinde, çevrenin getirdiği her türlü sorunu çözmede gerekli olan ilgi, merak, potansiyel ve hazır bulunuşluğa sahip olduğunu savunmaktadır. Reggio Emilia yaklaşımı, işbirliğine dayalı felsefesi, kullandığı farklı teknikler ve yaratıcılığa verdiği önem ile dikkati çeken bir eğitim felsefesidir. Bu felsefe ile yetişen çocuklar bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini etkin bir şekilde tamamlamaktadırlar.

Reggio Emilia yaklaşımında çocuklara somut yaşantılar sunulur. Böylece yeni keşifler yapmalarına fırsatlar sağlanır. Bu yaklaşımın en önemli özelliği öğretmeni de öğrenen olarak görmesidir. Farklı stratejilerin kullanıldığı proje tarzı çalışmalar tercih edilmektedir. Öğretmenler çocukların temaları araştırmalarına yardımcı olmakta kısa ve uzun süreli projeler üzerinde çalışmaktadır. Bu aktivitelerin süresi kısıtlanmaz ve geniş bir konu üzerinde durur. Ancak proje çalışması tüm günü kapsamaz. Çocuklar gün içerisinde birçok aktivite seçeneğine sahiptir.

Bu yaklaşımın bir diğer özelliği de aile katılımına verdiği önemdir. Aileler çeşitli zamanlar da eğitime dahil olarak aktif olarak çalışırlar. Atölye ortamlarında beraberce aktiviteler yapıp projeler içerisinde yer alabilirler.

REGGIO EMILIA
Shape 8
Shape 8 copy
Shape 7
Layer 13 copy
Shape 7 copy