background
Layer 19
Layer 21
Layer 20
Layer 13 copy 3
Layer 13 copy 2
Layer 13
Layer 17
Layer 15
Layer 18
Layer 12
Layer 11
Shape 9
basaribilgibeceri
Vector Smart Object
Vector Smart Object
Shape 11

MÜZİK VE ORFF

Çocuklarımızın işitsel becerilerinin gelişmesindeki en önemli unsurlardan birisi müziktir. Her çocuk doğduğu ilk aylardan itibaren müziğe ilgi duyar, bu ilgi annenin söylediği ninni ile başlar. Uzmanlar müzik eğitiminin çocuğun gelişimindeki “olmazsa olmaz” bir koşul olduğuna inanmaktadırlar.

Orff-Schulwek besteci Carl Orff ve Gunild Keetman tarafından geliştirilmiş; müzik, hareket ve konuşma unsurlarını bütünleştiren bir müzik eğitimi yaklaşımıdır. Orff yaklaşımı çocuklarımızın ritim duygusunu geliştirip onlara kendi müziğini oluşturabilecek, doğaçlayabilecek ve bu yolla kendini ifade edebilecek seviyeye ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Müzik eğitimi çocuklarımızın yaşamı algılama, yorumlama ve anlama yeteneğini geliştirip müzik yoluyla onlara mutluluk, kendine güven verir. Müziğin temel kavramları olan ritim, ton, melodi ve müzikal nüanslar çocuklara kuramsal olarak değil, yaşayarak aktarılır. Çocuklarımızın ritim duygularını geliştirmek için çeşitli aletler ve bedenlerini kullanarak ritim çalışmaları yapılır, şarkılar öğrenilir. Çocuklarımız farklı enstrümanları tanıma fırsatı da bulurlar. 

MÜZİK VE ORFF
Shape 8
Shape 8 copy
Shape 7
Layer 13 copy
Shape 7 copy